Försäljning

AB Jönköpingsbostäder har erbjudit sig att ombesörja den ekonomiska förvaltningen för Brf Hospitalkvarn. Genom goda bankkontakter och ett samarbete med ett bolag som optimerar föreningars finansiella situation, kan de erbjuda förmånliga villkor för föreningens likvida medel och marknadens bästa räntor på föreningens lån.

Att välja förvaltare till bostadsrättsföreningen handlar om mer än bara årskostnaden. Det är självfallet av största vikt att man kan känna förtroende för dem som anförtros att hantera föreningens medel. Vi inbjuder därför föreningens styrelse (naturligtvis utan förbindelse från er sida) till en träff på vårt kontor vid tidpunkt som ni bestämmer, där vi får presentera oss och vårt sätt att arbeta. Vår ambition är att hålla en hög servicenivå och att stå för ett smidigt samarbete med de föreningar vi förvaltar.

När det gäller medelsförvaltning ser vi det som en viktig princip att föreningens medel alltid hålls åtskilda från såväl våra egna som andra föreningars. Vi använder oss därför inte av några avräkningskonton utan föreningens pengar finns alltid insatta på föreningens eget konto i den bank som föreningen valt. Föreningar som förvaltas av Jönköpingsbostäder har också möjlighet att ansluta sig till den gemensamma försäkring vi har hos Länsförsäkringar vilket har medfört väsentligt sänkta premier med förbättrade villkor.

Grundutbildning i styrelsearbete kan vi erbjuda kostnadsfritt (vi brukar hålla utbildning två gånger per år) och vi är även med vid första årsstämman kostnadsfritt.

Johan Larsson
Jönköpingsbostäder

Jönköpingsbostäder i korthet

Adress Barnarpsgatan 2, Jönköping
Webb jkpgbost.se
Förvaltning 180 aktiva föreningar
Personal 12 st som jobbar med föreningar, del av Advisorgruppen.
Verksamhet Från Helsingborg i söder till Åre i norr.
Anor från 1950-talet.

Visa planritning Alla bilder

Kontakta oss

Byggnationen utförs av Åsafors Snickeri AB

Planerad försäljning våren 2021.

Intresseanmälan mottages på
info@hospitalkvarn.se

Eller via telefon
0705-30 37 06

Copyright © 2020 - Åsafors Snickeri AB